Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Feliksa Michalskiego w Knurowie
Adres:
Zespół Szkolno-Przedszkolny
im. Feliksa Michalskiego
w Knurowie
ul. Feliksa Michalskiego 27
44-193 Knurów
Telefon:
32 235 27 79